Algemene voorwaarden

1. Definitie

In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
a. A Cup of Cake, hierna te noemen: 'A Cup of Cake'.
b. Opdrachtgever: Een opdrachtgever is een rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van A Cup of Cake.

2. Bestellingen

2.1. Besteltijden
De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag 7 dagen per week plaatsen op www.acupofcake.nl. Tijdens openingstijden van de winkeltijden ook telefonisch of direct in de boetiek.

2.2. Grote bestellingen
Voor grotere bestellingen: 500 cupcakes of meer, dient de opdrachtgever contact op te nemen met A Cup of Cake. A Cup of Cake neemt dan zo snel mogelijk contact op met opdrachtgever om de bestelling door te nemen en een passende lever- / ophaaldatum af te spreken.

2.3. Logo/afbeelding op cupcake
Een logo/afbeelding wordt middels eetbare inkt op een ouwel/chocolade ondergrond geprint. Het logo/afbeelding dient door de opdrachtgever in JPEG, EPS, PDF, PNG naar info@acupofcake.nl te worden verstuurd. Afwijkingen wat betreft kleur kunnen mogelijk zijn aangezien er met eetbare inkt gewerkt wordt. Aanleveren van het logo graag direct na de bestelling toesturen, om vertraging te voorkomen.
2.4. Minimale afname
Er geldt geen minimale afname.
2.5. Allergie / Intolerantie
De producten van A Cup of Cake kunnen o.a. de volgende stoffen bevatten: kippen ei, gluten, koemelk, lactose, noten, pinda's, soja, tarwe, fructose, histamine, chocolade, vanille, fruit, cafeïne, verschillende plantaardige oliën, meel, suikers, kleurstoffen, verschillende E nummers. Meer info over de ingrediënten in jouw gekozen product, neem even contact met ons op via telefoon of mail.

3. Bezorging

3.1. Leveringstijden
Voor de cupcakes die bezorgd moeten worden, geldt een levertijd van minimaal 24 uur vanaf het moment van bestelling.
Voor “grote en afwijkende bestellingen” wordt de levertijd samen met de opdrachtgever nader bepaald. Voor het ophalen in de boetiek kunnen snellere levertijden worden gehanteerd.

Bezorgingen vinden in het algemeen plaats van dinsdag t/m vrijdag. tussen 08.30 uur en 17.30 uur. Er vindt over het algemeen geen bezorging plaats op zondagen, feestdagen, Koninginnedag en oudejaarsdag, alleen in overleg. A Cup of Cake behoudt het recht om af te wijken van bovengenoemde leveringstijden. Wanneer de opdrachtgever een gewenste aflevertijd heeft opgegeven dan is dit een indicatietijd en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. A Cup of Cake is niet verantwoordelijk voor herlevering van het pakket bij foute of onvolledige adressering. A Cup of Cake is niet verantwoordelijk voor herlevering of geldteruggave indien het product geweigerd wordt op het bezorgadres.
Zorg ervoor dat er iemand aanwezig is die de cupcakes kan aannemen, gezien het een versproduct is.

3.2. Aflevering 
Voor bedrijven worden de cupcakes afgeleverd bij de receptie indien deze aanwezig is. A Cup of Cake is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering. Mochten de cupcakes niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden, dan zal de chauffeur trachten de cupcakes bij een nabijgelegen adres te bezorgen. Indien dit niet mogelijk is, dan worden de cupcakes weer meegenomen en wordt er een nieuwe afspraak gepland. De cupcakes worden hierna 24 uur bewaard. Nabezorging vindt alleen plaats in overleg met de opdrachtgever, de opdrachtgever dient zelf contact op te nemen met A Cup of Cake. Nalevering brengt extra / nieuwe bezorgkosten met zich mee.

3.3. Spoedbezorging
Mocht de opdrachtgever cupcakes met spoed willen bestellen dan dient de opdrachtgever contact op te nemen met A Cup of Cake, telefonisch. 

3.4. Handtekening
Voor de bestelling moet getekend worden. Deze handtekeningen worden gedurende 3 maanden na afleverdatum bewaard en worden hierna vernietigd. 

3.5. Overmacht
A Cup of Cake is niet aansprakelijk inzake overmacht. onder overmacht wordt verstaan: abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden zoals, natuurrampen, stakingen, langdurige internetstoringen enzovoort. 

3.6. Vertraging / beschadiging
A Cup of Cake kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in aflevering of eventuele beschadigingen door toedoen van derde partijen zoals een externe koeriersdienst. Verzending geschiedt geheel voor eigen risico van de opdrachtgever. Uiteraard zullen we altijd zoeken naar een juiste oplossing, mochten de producten beschadigd of te laat zijn afgeleverd.

3.7. Afhalen
Het afhalen van de bestelling is mogelijk in de boetiek in Breda. Adres: Veemarktstraat 69, 4811ZD Breda.

4. Prijzen

4.1. Alle prijzen vermeld op de website www.acupofcake.nl zijn inclusief 9% BTW en in euro's.

4.2. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

4.3. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

4.4. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5. Betaling

5.1. Facturatie
Voor zakelijke opdrachtgevers wordt de factuur binnen 1 week na levering van de bestelling verstuurd door A Cup of Cake. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen betalingen netto binnen 14 dagen voldaan te worden. Bij een totaalbedrag hoger dan 500 euro, vragen wij een minimale aanbetaling van 35% van het totaalbedrag. Dit bedrag dient te worden voldaan voor de afleverdatum.

5.2. Particulieren
Voor particuliere opdrachtgevers is facturatie niet direct mogelijk en kan men gebruik maken van de volgende betaalmethode: iDeal, creditcard of betaling in de boetiek; contant of per pin.

5.3. Korting
Aangeboden kortingen zijn alleen van toepassing mits de factuur binnen de gestelde termijn van 14 dagen worden voldaan. Bij gebruik van kortingscodes bij de betaling bepaalt A Cup of Cake of de korting correct is toegepast en beslissen wij derhalve of de korting kan worden toegekend. In geval van foutieve toepassing behoudt A Cup of Cake zich het recht de bestelling te annuleren.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Adressering/data
A Cup of Cake kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of afleverdata.

6.2. Logo/tekst
A Cup of Cake kan niet aansprakelijk worden gesteld voor druk,- en/of zetfouten van logo/afbeelding en tekst.

6.3. Bezorgen
A Cup of Cake kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in aflevering of eventuele beschadigingen door toedoen van derde partijen zoals een externe koeriersdienst. Verzending geschiedt geheel voor eigen risico van de opdrachtgever. Uiteraard zullen we altijd zoeken naar een juiste oplossing, mochten de producten beschadigd zijn afgeleverd.

7. Annulering

7.1. Door opdrachtgever
Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met A Cup of Cake. Dit kan telefonisch of via email. A Cup of Cake kan niet garanderen dat de bestelling kosteloos geannuleerd kan worden. Eventuele kosten worden bij annulering in rekening gebracht aan de opdrachtgever. 

7.2. Door A Cup of Cake
A Cup of Cake behoudt zich het recht toe om bestellingen die moeten worden voorzien van beledigende of aanstootgevende afbeeldingen en/of teksten te weigeren zonder opgaaf van reden aan de opdrachtgever.
8. Retourzendingen

8.1. Alle artikelen, met uitzondering van de versproducten (producten die kunnen bederven) kunnen binnen 7 dagen na ontvangst geretourneerd worden waarna het totale aankoopbedrag exclusief bezorgkosten overgemaakt wordt op een vooraf op te geven bank rekeningnummer. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij A Cup of Cake worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.

8.2. Je bent verplicht te controleren of de bij je thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is, dan kan je dit binnen 24 uur per e-mail aan ons melden onder vermelding van het ordernummer en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. A Cup of Cake zal het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat je het artikel niet accepteert op gegronde redenen. In het uitzonderlijke geval dat een artikel wordt geleverd dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt A Cup of Cake zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren exclusief bezorgkosten.

9. Wijzigingen

Om een wijziging door te geven dient de opdrachtgever contact op te nemen met A Cup of Cake. Dit kan telefonisch of via email. A Cup of Cake kan niet garanderen dat de bestelling gewijzigd kan worden. Eventuele kosten bij wijziging worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

10. Klachten bestellingen

Op werkdagen van 10.00 uur tot 17.30 uur kunt u voor klachten en vragen terecht bij A Cup of Cake. Dit kan uitsluitend via de mail. Klachten worden tot 5 dagen na bevestiging of aflevering in behandeling genomen.

11. Uitstraling

11.1. Product
De uitstraling van onze producten kan afwijken van de producten getoond op www.acupofcake.nl. De cupcakes worden geleverd in speciale kartonnen cupcake-dozen, goedgekeurd door de voedsel- en warendienst.

11.2. Verpakking
Onze verpakkingen zijn in de meeste gevallen voorzien van een A Cup of Cake logo. getoonde verpakkingen kunnen afwijken. Indien de door u bestelde producten verpakt moeten worden in verpakkingen zonder dit logo dan dient u dit voor aanvang van uw order via email aan te geven.

12. gewichten
Eventueel aangegeven gewichten van onze producten zijn indicatief en kunnen met een marge van 10% afwijken.
13. Woord- en beeldmerken beschermd
Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van A Cup of Cake tenzij anders aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A Cup of Cake is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Elk gebruik dat niet geoorloofd is, wordt beschouwd als merkinbreuk en zal met alle mogelijke juridische middelen worden bestreden.

14. Algemene voorwaarden voor arrangementen en (groeps)reserveringen

Artikel 1 – Wat is een groepsreservering
1.1. Een reservering voor 6 personen of meer

Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst
2.1. Een overeenkomst komt tot stand wanneer A Cup of Cake en de klant telefonisch of schriftelijk de bevestiging doorgenomen hebben en daarmee een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst zijn aangegaan. Daarna wordt de bevestiging door A Cup of Cake gestuurd. Met een akkoord per mail wordt uitgegaan van een definitieve bevestiging.
2.2. Degene die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst aangaat (de klant), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

Artikel 3 - Betaling
3.1. De arrangementskosten of de afgesproken aanbetaling dienen uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de reservering in het bezit te zijn van A Cup of Cake, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is A Cup of Cake gerechtigd de boeking te annuleren. Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd; de annuleringsbepalingen vermeld in artikel 6 van deze voorwaarden zijn alsdan onverminderd van toepassing.

Artikel 4 - Arrangementskosten
4.1. In het gepubliceerde bedrag zijn inbegrepen: Alle hapjes en drankjes zoals in de informatie kit of e-mail omschreven.
4.2. In  de arrangementskosten zijn niet inbegrepen:
a. eventuele meerkosten voor extra consumpties, wanneer er bij een high tea alleen thee en een welkomstdrankje is afgesproken.
b. Slinger en ballon versieringen in de ruimte die (extra) bij besteld worden.
4.3 Punt a. wordt door de klant op de dag zelf betaald in de boetiek per pin of contant.
4.4. Tenzij anders vermeld gelden de gepubliceerde prijzen per persoon.
4.5. De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend waren tijdens het opstellen van het programma. A Cup of Cake behoudt zich het recht om voor het tot stand komen van de boeking de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden, waaronder de toepasselijke BTW-voorschriften.

Artikel 5 - Wijzigingen door de klant
5.1 Wijzigingen qua producten (zoals hapjes/drankjes ed) door de klant in het afgesproken arrangement kunnen worden verzorgd indien en voor zover dit mogelijk is en tot uiterlijk 48 uur van tevoren.

Artikel 6 - Annuleringen
6.1. Indien een bevestigde reservering ongedaan gemaakt wordt, dan wel gewijzigd qua aantallen, worden per reservering de volgende bedragen in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
a. bij volledige annulering meer dan veertien dagen voor het bedoelde tijdstip wordt er 10% doorberekend.
b. bij volledige annulering meer dan vijf dagen voor ingangsdatum is de klant behouden 25% van het verschuldigde bedrag te betalen.
c. bij annulering vijf dagen of minder voor de ingangsdatum is de klant gehouden 75% van het verschuldigde bedrag te betalen.
6.2. Annuleringen dienen per e-mail doorgegeven te worden: info@acupofcake.nl. Telefonisch kan dit niet doorgevoerd worden.
6.3. Vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 20% kan tot 48 uur voor aanvang worden aangebracht. Daarna geldt de laatst bekende groepsgrootte. 
6.4. Voor vermindering van het aantal deelnemers groter dan 20% worden de annuleringsbepalingen toegepast. Het doorgeven van een vermindering en vermeerdering in het aantal deelnemers dient per e-mail doorgegeven te worden op info@acupofcake.nl. Dit kan niet telefonisch worden aangepast.

Artikel 7 - Niet doorgaan van het arrangement/wijzigingen
7.1. Indien door omstandigheden, die uitsluitend in de eigen bedrijfsvoering van A Cup of Cake zijn gelegen, door A Cup of Cake wordt besloten, dat de reservering niet kan doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht A Cup of Cake zich tot onmiddellijke kennisgeving aan de klant.
7.2. Bij niet doorgaan verplicht A Cup of Cake zich tot onmiddellijke terugbetaling van de reeds (geheel of gedeeltelijk) betaalde arrangementskosten.

Artikel 8 - Klachten arrangementen
8.1. Ondanks alle liefde en zorg, is het mogelijk dat de klant een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient meteen bij het bedienend personeel te worden ingediend, zodat er op de dag zelf nog aanpassingen/veranderingen kunnen worden getroffen. Als directe indiening van een klacht niet mogelijk is, of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, verzoeken we u de klacht uiterlijk binnen 2 weken per mail aan A Cup of Cake te sturen.

Artikel 9 - Algemeen voorbehoud
9.1. A Cup of Cake behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het programma en arrangementen, indien hiertoe gegronde redenen bestaan.
9.2. A Cup of Cake aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover door derden uitgegeven.

Artikel 10- afgesproken tijden arrangementen
10.1. De afgesproken begin en eindtijd dient te worden nagestreefd door de klant. A Cup of Cake heeft 1 ‘private room’ beschikbaar (De Rainbow Room) voor grotere groepen. Het kan zijn dat deze ruimte meerdere malen per dag verhuurd wordt voor verschillende groepsreserveringen. Het is dus niet altijd mogelijk om de arrangementstijd te verlengen op de dag zelf. Mocht je langer dan 2 uur willen boeken, geef dit aan bij de reservering.
10.2. De groepsarrangementen worden ingepland op maximaal 2 uur, tenzij anders afgesproken. Wanneer er onbeperkt thee of limonade is afgesproken en de twee uur wordt overschreven, kunnen eventuele extra kosten voor thee of andere afgesproken drankjes worden doorberekend. Het bedienend personeel zal u hiervan altijd op de hoogte stellen.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid
11.1. Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
11.2. Indien de klant in gebreke is, dient zij alle op de inning vallende kosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, te vergoeden.

 

 

Heb je nog vragen?

Indien je nog vragen hebt over de algemene voorwaarden, privacybeleid of de disclaimer van A Cup of Cake, dan kan je contact met ons opnemen. Onze medewerkers helpen je graag verder als je informatie nodig hebt of als je gegevens wilt wijzigen. 
Adres- en contactgegevens:
The Cake Room
Veemarktstraat 69
4811ZD Breda
T: 076-7857118
E: info@acupofcake.nl

BTW-nummer: NL001910192B43
KVK nummer: 53263456
IBAN: NL07 RABO 0318 4805 14
BANK SWIFT: RABONL2U
 
Extra info
Allergenen informatie
Heb jij een allergie of intolerantie en wil je weten welke stoffen er in een bepaald product zitten? Neem dan even contact met ons op via de mail of telefoon. Het kan zijn dat we het product voor je kunnen aanpassen of een alternatief kunnen bieden.
De producten van A Cup of Cake kunnen o.a. de volgende stoffen bevatten: kippen ei, gluten, koemelk, lactose, noten, pinda's, soja, tarwe, fructose, histamine, chocolade, vanille, fruit, cafeïne, verschillende plantaardige oliën, meel, suikers, kleurstoffen, verschillende E nummers.